ronaldweinland.info In English TAGALOG ROMANCE PDF

TAGALOG ROMANCE PDF

Monday, May 27, 2019 admin Comments(0)

Stories by Precious Hearts Romances. Published Stories. In Love With A Love Guru by Andie Hizon by PHR_Novels · In Love With A Love Guru by Andie. Books shelved as tagalog-romance-pocketbooks: Reid Alleje 1 by Sofia (PHR), Reid Alleje 2 by Sofia (PHR), The Eternal Kiss by Dream Grace, Heir Of The He. PHR Tagalog Pocketbooks Free Reading Read Books, Tagalog, Romance Books .. ISBN , ISBN ,, tutorials, pdf, ebook.


Author:CRISTINA BURRICHTER
Language:English, Spanish, French
Country:Saudi Arabia
Genre:Health & Fitness
Pages:486
Published (Last):24.12.2015
ISBN:261-4-46173-764-1
ePub File Size:23.89 MB
PDF File Size:11.35 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:29708
Uploaded by: BERNARD

Ikaw Lang sa Aking Bukas (Tagalog Romance Novel) Download as PDF, TXT or read online from Scribd A tagalog romance novel by Vicky Eleen. 2. eBooks - Category: Romance - Download free eBooks or read books online for free. Discover new authors and their books in our eBook community. FREE Tagalog Online Pocketbook Ebooks for everyone to download. Please do not redistribute nor reproduce in any form. Enjoy reading! Kung Iibigin Kang.

The last time I went to this site, they only offered 6 ebooks in their free-reads section. So the only appropriate thing to do in this case is to bookmark the page. Some of the titles that you may find among this list are: Click on the link below to download these free ebooks: My favourite website epubbud has been shut down and am looking for where to get new books. Lovely website you got.

Bega on July 11, at 2: I enjoyed them. Sanjana on December 14, at 5: Rock lobster on August 19, at 2: Kanyi on July 16, at 1: Stanford on October 8, at 4: I love this list.

I choose wow! I love this novels. Leave a reply Cancel reply Your email address will not be published. Bran achieves a goal, while Tyrion makes an important discovery. Soon enough, she finds herself exactly where she had hoped to be, living happily with her husband and two children in the Upper West Side.

A woman of her time, Midge is a cheerleader wife to a man who dreams of a stand-up comedy career, but her perfect life is turned upside down when her husband suddenly leaves her for another woman. Completely unprepared, Midge is left with no choice but to reevaluate what to do with her life. When she accidentally stumbles onto the stage at a comedy club, she soon discovers her own comedic skills and decides to use this newfound talent to help her rebuild a different life for herself.

Ikaw Lang sa Aking Bukas (Tagalog Romance Novel)

The whole town and the child's friends embark in an adventure searching for him. A girl pursued by some shady agents will cross paths with the local kids. Night Shaym-Aliens! Intended for rich vacationers, the futuristic park allows its visitors to live out their most primal fantasies with the robotic "hosts.

No matter how illicit the fantasy may be, there are no consequences for the park's guests, allowing for any wish to be indulged; but there is a price to be paid. Ford unveils his bold new narrative; Dolores embraces her identity; Maeve sets her plan in motion. Growing restless with married suburban life, New York therapist Jean Holloway develops a furtive fascination with a patients ex-girlfriend. Kahit nagpupuyos ang dibdib niya sa hinagpis, ay nakuha niya sa wakas ang lakas ng loob na bumalik sa kasiyahan.

Hindi makikita ni Jake na nasasaktan siya. Hindi na. Si Angelina. Tantanan mo si Jake. Ako ang pakakasalan niya, hindi ikaw. Hindi ka bagay sa kanya! At ito ang tandaan mo. Consider that a warning. Baon ang inis at galit, at sa gitna ng nagbabadyang luha, ay nahak ni Misty ang daan patungo sa malaking bahay.

Dadaan lamang siya sa ladies room at uuwi na. Ni hindi niya ito ningnan. May malaking bagay na bumangga sa kanya. Si Gilbert. Hindi na na is ni Misty ang kanyang mga luha. Umiyak siya at humagulgol sa harapan ni Gilbert. Niyakap naman siya ng binata at inalo. Nagulat silang pareho nang biglang maingay na bumukas ang pintuan.

Nakita niya ang mukha ni Jake. Galit na galit ito. Mabilis ang kilos ni Jake. Walang nagawa si Misty kundi ang manahimik. Napansin niyang napakahigpit ng hawak ni Jake sa manibela habang nagmamaneho. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya napansing naging kalmado na ito.

Sa ilang sandali pa ay nara ng nila ang apartment complex kung saan naroon ang kanyang studio apartment. It seemed like forever, hindi magawa ni Misty na bumaba ng sasakyan. Nang sa wakas ay buksan niya ang car door, pinigilan siya ni Jake.

Pdf tagalog romance

Hinaplos ni Jake ang pisngi ni Misty, marahang binura ng mga daliri nito ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya nakayanang ngnan ng diretso si Jake. Parang nalulunod siya sa pagsusumamo ng mga mata nito. Ipinikit niyang sandali ang kanyang mga mata, at sa muling pagdilat ay ang mga labi naman ni Jake ang umagaw ng kanyang pansin. Hindi na nakuha pang sagu n ni Jake ang kanyang tanong, bagkus ay ipinadama nito sa kanyang mga labi ang isang mainit at matamis na halik.

Misty struggled to end that sweet kiss, and when it did, ningnan niyang muli si Jake. Nagtatanong ang kanyang mga mata, naghahanap, naghihintay. Masakit ang bawat minutong umubos sa katahimikan. Sa wakas ay pigil ang luhang binuksan ni Misty ang pintuan ng sasakyan. Lumakad siyang papalayo at hindi na lumingon pa.

Mabu na lang at Sabado, walang trabaho, hindi niya kailangang makita si Jake. Ayaw niyang mapansin nito ang labis niyang pagdurusa. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipaglaban ang sarili at ang pagmamahal niya dito. Hindi naman siya siguro hahabulin ni Jake at sa malaon ay magpapakasal din ito kay Angelina. Ang kasawian lang, mahal niya si Jake.

Mahal na mahal. Parang ayaw na niyang bumalik pa sa trabaho sa sunod na linggo. Nagulat siya nang mahinang tumunog ang kanyang cellphone. May text message mula kay Jake. Naglaban ang kanyang loob kung babasahin ba niya ito o hindi. Dapat na siguro kitang kalimutan, Jake.

Pilit man ay nagawa niyang burahin ang message nang hindi ito binabasa. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Mas mabu pang hindi na muna niya ito makausap, baka sakaling maibsan ang pigha ng nararamdaman niya. Saan nga ba nagumpisa ang lahat? Ang alam niya lang, inis siya sa Jake San Diego na ito dahil hindi nito inaprubahan ang kanyang promo on. Pagkatapos ay pinintasan nito ang kanyang pananamit. At pagkatapos noon, one fateful day sa Quiapo, nagbago ang lahat.

Nagkataon lamang ba na nakita niya doon si Jake? Hindi kaya isang sumpa ang sinabi ng manghuhula? Sumpang iibig. Lunes pa lang ay nagpasabi na siya kay Robina na hindi makakapasok due to personal reasons. Pakisabi nalang na mag leave of absence muna ako ng tatlong araw.

Limang araw nang hindi nagpaparamdam si Jake. Nagalit siguro kasi hindi ko sinagot ang text at tawag niya noong Sabado. Hindi malaman ni Misty kung ano ang kanyang dapat na maramdaman. Naguguluhan siya. Bigla, may narinig siyang katok sa pinto.

Kumabog ang kanyang dibdib. Kung si Jake ba ito ay pagbubuksan niya? Wala pa ring sumagot, ngunit may maliit na papel na biglang isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito at binasa. Isinilid niya itong muli sa ilalim ng pinto. Hindi niya kayang sagu n ang tanong na iyon. Takot na siya. Narinig niya ang mga yabag nitong papalayo. Biglang nanlumo si Misty. Binuksan niya ang pinto.

Walang tao. Sinundan niya ng tanaw ang direksiyon palabas sa apartment complex. Dumungaw siya sa beranda sa labas ng kanyang front door.

Romance pdf tagalog

Wala siyang natanaw na naglalakad patungo sa gate. Ang bilis mo namang maglakad. Nagsisisi siyang hindi niya ito pinagbuksan ng pinto. Malungkot siyang tumalikod mula s beranda, at papasok na sana sa kanyang apartment, nang namataan na may isang lalaking nagtatago sa likod ng pinto. It was Jake, and he was standing there, smiling. Unang dumakip sa pansin ni Misty ang mga mapungay nitong mata.

Nanlambot ang kanyang mga tuhod sa tuwa nang makita ito. Alipin, alipin, alipin ka Misty, alipin ka ng puso mong baliw na baliw kay Jake. Pilit i nago ni Misty ang kanyang kasiyahan. Oh my foolish, follish heart. I just wanted to give you some space. Some me. Hindi mo naman ako kailangan. Matagal na hindi umimik si Jake. Tumayo si Misty sa pagkakaupo at tumungo sa may bintana. Pilit niyang i nago ang mga luhang namimilit na kumawala, nang marahang marahan ay narinig niyang umusal si Jake.

Humarap siya dito, gustong gustong tanungin kung bakit, bakit mo ako kailangan, ngunit alam naman niyang hindi pa nito kayang aminin na may pag ngin ito sa kanya. Hindi makapaniwala si Misty sa narinig.

Misty, you deserve it. You were recommended for that posi on in the first place. Hindi agad sumagot si Misty, tumalikod siyang muli. Napangi si Jake, halatang ikinatuwa nito ang kanyang desisyon. Agad itong tumayo at nilapitan si Misty.

MAHIGIT isang oras na silang nasa daan ay walang imik pa ring nakadungaw lang si Misty sa mga tanawin sa labas ng magarang mercedez benz na minamaneho ni Jake. I can not bear to look at him. Kung posible pang duma ng ang panahon na mas lalo siyang iibig kay Jake, ito na yata ang mga sandaling iyon. Pansin na pansin niya ang ma kas nitong pangangatawan. Nahalina siya sa bawat pag gil at pagkumpas ng mga bisig nito sa manibela, pa na ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito sa paghinga.

Kailan ka magiging akin, Jake? Alam kaya nito na kahit sulyap lang ang binibigay niya dito at madalas sa labas ng bintana nakatuon ang kanyang mata ay ito pa rin ang laging laman ng isip niya? Hinayaan lamang nito ang kanyang pananahimik. Ramdam ni Misty na pinamulahan siya ng mukha. Mas maganda ka pala kung may icing ka sa mukha.

Ikaw din, guwapo ka sana, basta lagi kang magbabad sa ulan. O kaya damihan mo pa ng paligo. Nagkatawanan sila.

Hindi agad bumaba si Jake sa sasakyan kahit tumigil na ang makina nito. Hinagap nito ang kanyang palad, mariing pinisil at hinaplos ang kanyang kamay. As always. Binawi ni Misty ang kanyang kamay at ibinaling ang kanyang ngin sa labas. Bumaling siyang muli kay Jake. Nakita niya sa mga mata nito ang lungkot at pait, mga bagay na gusto niyang pawiin.

Ikaw Lang sa Aking Bukas (Tagalog Romance Novel)

Pero ako ang buhay, at gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa iyo, Jake. Ako ang buhay. Wala akong magagawa sa kahapon mo, ngunit baka puwedeng akin nalang ang bukas mo. Kung ano man itong mayroon sila, mahabaging Diyos, dasal lang niya ay hindi siya mabaliw sa kasawian sa dulo ng lahat.

I have two nights alone with you Jake. Maraming mga hotel at resort silang nadaanan at maganda ang tanawin. Masaya silang nagpatuloy ng biyahe simula Pampanga at ngayon nga ay nasa lalawigan na sila ng Pangasinan. Pakiramdam niya ay hindi trabaho ang pinunta niya dito, kundi pasyal, kasama ng kanyang pinakamamahal. I wish. At naging posible ito ngayon dahil sa malaking investment ni Angelina Jose.

Kasama ba sa utang na loob at kabayaran ng pagsasalba ng mga Jose sa kumpanya ang pagpapakasal ni Jake sa babaeng ito? Not if I can help it. But oh, come on, Misty. What can you do? Kaya mo bang katalunin ang milyones ni Angelina? Is Jake going to love you at all? Patuloy na nagmukmok si Misty sa isang sulok, nakadukwang ang paningin sa labas ng bintana habang patuloy na umuusad ang sasakyan. Napansin niyang nasa mataas na lugar na sila, at tumatakbong paakyat ang sasakyan sa isang maliit na burol.

Sa kahabaan nito ay maraming bintana na gawa sa kahoy, at may mga bulaklak at baging na nahuhulog mula rito. Sa ibaba ay natatangi ang malaking pintuan nitong gawa sa mamahaling nara at kamagong. Kung makikita niya si Rapunzel sa beranda, o kaya si Cinderella na naghihintay ng karwahe sa may entrada ay hindi siya magtataka, dahil parang sa pahina ng fairy tale kinopya ang disenyo ng lumang hotel. Sa pakiramdam ni Misty, siya ay nasa isang ligaw na paraiso ng mga sandaling iyon.

Gusto mong iha d na kita sa iyong silid? Sige, pronto, muchacho, dalhin mo ako sa aking silid! Binuhat siya ni Jake. Animoy bagong kasal sila, at sa lakas ng kanilang halakhak ay nangamba siyang nagising ang lahat ng bu ki doon. Este sir, nakahanda na po ang lahat tulad ng ipinagbilin ninyo. Itong mga sulo, hangang umaga na dine, at sa loob may mga kandila at flashlight. Ipapasok ko muna ang mga gamit ninyo.

Hinintay muna ni Misty na makapasok sa loob si Fernan para iha d ang mga gamit nila bago ito humarap muli kay Jake. Walang ilaw? Hindi natuloy ang kanilang huntahan dahil muling lumabas si Mang Fernan. Naang makalayo ang ka wala ay nagyaya na si Jake na pumasok sila sa loob. May isang sulong nakatayo sa gitna ng entrance hall. May isang malaking staircase sa gitna ng main hall na nagsisilbing lobby, at halatang an go at mamahalin ang mga kasangkapan doon.

Nais niya sanang libu n ang kabuuan ng malaking mansiyon ngunit kumagat na ang dilim. Sayang lang at napabayaan. Matagal na itong naka wangwang pero napalinis ko na ang kabuuan. Marami pang dapat gawin dito, to modernize it to interna onal standard.

Umuugong na ang isip ko sa mga ideya kung paano pagagandahin ang hotel na ito. Ilang kuwarto mayroon dito? Our room is on the second floor. Tell me, kung hindi ba sa… sa pagsosyo ni Angelina, makakaya pa itong bilhin ng San Diego Group?

Kumanan sila pagda ng sa ikalawang palapag. Bigla, may parang kung anong hindi patag siyang naapakan na labis niyang ikinagulat. Naramdaman niya ang yakap ni Jake sa kanya ng bigla siyang sumigaw, yun nga lang sa ndi ng kaba at pagpapadyak, ay natalisod siya at nadulas.

But she landed on something so and sweet smelling… she was lying on top of Jake! Marahang marahang lumapat ang halik ni Jake sa mga labi ni Misty. Hindi na siya makapagsalita, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinilit ni Misty na tumayo at inalalayan naman siya ni Jake. Sa loob, inilawan sila ng aninag ng mga sulo mula sa labas ng mansiyon.

Parang maliit na suite ang silid na iyon, at pawang mga an que din ang kasangkapan sa loob nito. Napansin niya na may mga nakataob na plato at mga pagkaing nakahanda sa mesa. Nakaramdam na muli siya ng gutom. Kain tayo in fi een minutes ok?

Kumportable at malambot ang kama.

You might also like: FREE ROMANCE NOVEL S PDF

Bukas ang mga bintana at ramdam niya ang marahang simoy ng hangin na dumadaloy mula rito. Malinis ang banyo na parang moderno na ang pasilidad. Matapos maligo ay tumungo siya sa main room. Nadatnan niya si Jake na naghihintay sa kanya sa dining table. May sugpo dito at saka inihaw na isda.

Kaso, wala ata siyang iniwang kubyertos. Mas masarap kaya kumain ng nagkakamay lang. Ganito lang iyan. Nagbalat siya ng sugpo at binabad sa sawsawan, bago inilagay sa kanin, at gamit ang kanyang kanang kamay ay isinubo ito kay Jake.

Tinangap ni Jake ang kanyang bigay.

Romance pdf tagalog

Siya namang subo ni Misty ng pagkain sa kanyang sarili. Gaano mo ba kamahal si Karina, na hindi mo siya makalimutan? This was her dream, na magkaroon kami ng ganito, and dito namin palalakihin ang mga anak namin. Ngunit hindi niya binawi ang pagtatanong.

Kailangan mong ilabas lahat ng nararamdaman mo, Jake. Humarap si Jake sa kanya. Galit at lungkot ang nakita niya sa mga mata nito. Hindi na nito kinailangan pang sumagot.

Nakita niyang nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Patay na si Karina, pero buhay ka pa! You have to move on! Sa ndi ng emosyon ay naitulak niya si Jake. Nabigla siya sa kanyang nagawa ngunit hindi na niya ito mabawi dahil nangyari na. Ang akala niya ay magagalit si Jake. Ngunit umiling lamang ito. Hindi ito kumibo. Hinarap niyang muli si Jake, ni gan ng mata sa mata. May tonong pagtatapos ang sagot nito.

Hindi alintana ang dilim, at alinsabay sa. So this resort, this was all in fulfillment of his dream. Their dream. And gagawin nito ang lahat, kahit pakasalan pa si Angelina at ang yaman nito para lang matupad ang pangako kay Karina. This is his tribute to her. Is there ever going to be a chance na matututo kang magmahal ulit, Jake?

Is there ever a chance na ibigin mo ako? Pero naisip na niya iyon, eh. She had no choice but to accept her misfortune: Nagising siya sa amoy ng mainit na tsokolate. Ma ndi ang sakit ng kanyang ulo.

Sinilip niya ang oras sa kanyang cellphone. Alas siyete pasado na ng umaga. Matapos makapaghanda ay lumabas na siya sa kanyang silid. Napansin ni Misty na may mga kubyertos na ngayon. Sa tabi ng pinggan, ay may isang tangkay ng pulang rosas, na halatang pinitas at hindi binili.

May papel sa tabi niyon at nakalagay ang kanyang pangalan. Binasa niya ang sulat. Bigla, may narinig siyang humagikgik sa likod niya. Nagulat siya na may ibang tao pala roon na hindi niya agad napansin. Isang maliit na babaeng payat at halos walang ipin, nakatawa ito sa kanya.

Pasensya na nabasa ko ang sulat. Eh, kayo talagang mga bata galit ba eh. Naupo si Misty sa hapag kainan, doon siya pumwesto sa kung saan tanaw niya ang bintana at ang dalampasigan.

Ginalugad niya ang kanyang ulo. Pwede bang pakihilot sandali? Nana ling nakapikit si Misty, habang hinihintay ang pagbalik ni Lala.

Nang lumapat ang mga kamay nito sa kanyang ulo para hilu n ito, ay agad nakaramdam si Misty ng kaun ng ginhawa. May limang minuto yatang hinayaan niyang hilu n ang kanyang ulo. Nagulat siya dahil hindi nig ni Lala ang sumagot sa kanya.

Popular Tagalog Romance Pocketbooks Shelf

Si Jake, na suot lamang ang swimming trunks at halatang galing sa dagat ang siyang naghihilot ng kanyang ulo. Pansin niya agad ang ma punong katawan nito.

Kain na. Kaya ko ba namang magalit sa iyo? Pinagsilbihan ni Misty si Jake habang nagsasalo sila. Pinagbuhos niya ng tsokolate sa tasa, pinagpahid ng margarina sa bibingka, at pinagbalat ng dalanghita.

Yung para sa mga bagong kasal at mga gustong mag date. Yung parang theme na wellness of heart, body and spirit, Gawin na ng isang mini paradise itong resort. Gusto ko iyan. It sounds unique! Sumakay si Misty sa likod ng motorsiklo at mariing yumakap kay Jake. Nilibot nila ang kabuuan ng resort. Nagpalipas sila ng tangahlian sa isang kalapit resort at kumain sila ng masasarap na seafoods doon.

Dagli niyang kinalimutan ang kanyang kasawian kay Jake, bagkus ay ninamnam niya ang bawat sandaling kasama niya ito. Pagkatapos ng tanghali ay nuloy nila ang pamamasyal sa lupang nasasakupan ng nabiling resort.

Humahangos si Misty pagda ng sa pinakatuktok. Kasunod niya si Jake. Bumagsak silang papaupo sa itaas ngunit nawala ang kanilang pagod ng makita ang napakagandang dagat at mga isla. Masuyo nilang pinagmasdan ang kapaligiran mula sa itaas. Sa mee ng room? At pinintasan ko ang suot mo? Hindi naman nakakatawa ang mga iyon. Nakakatuwa nga. You know what? Again and again. Sa bawat dampi at paglapat ng kanilang mga labi ay ramdam ni Misty ang kasidhian ng damdamin ni Jake para sa kanya.

Iiwan mo din ako bukas… iiwan mo din ako…. Kumawala siya sa mga bisig ni Jake. Hindi dapat malaman nito na nasasaktan siya. Kasabay ng pagaspas ng alon sa kanilang mga paa ng mara ng ang dalampasigan, ay humuni ang malakas na kulog mula sa kalangitan, at bumagsak ang mahinang ulan. Pagsilip ni Misty sa kanyang paa ay may bahid ng dugo sa mga ito.

Maingat siyang pinaupo siya ni Jake sa buhanginan. Pinilas nito ang isang bahagi ng kanyang mangas at i nali sa kanyang paa. Maingat siyang binuhat ni Jake at isinakay sa motor, ngunit siya namang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Malapit na sana sila sa mansiyon nang magkaroon na naman ng aberya.

Tumirik ang motor at hindi na umandar.

Category: EBOOKS Free

Abot tanaw na nila ang mga sulo sa paligid ng mansiyon. Kitang kita ni Misty ang pagod sa mukha nito. Ngunit aninag pa rin ang kaguwapuhan ni Jake. Hindi na nakasagot pa si Misty, because he landed a kiss on her lips. Binuhat siya ni Jake and she rested her head on his shoulder. Nakara ng sila sa loob ng suite hangang sa silid ni Misty. Napansin niyang wala pa ring kuryente, ngunit may dalang liwanag ang mga sulo mula sa labas ng mansiyon. Ginamot ni Jake ang kanyang sugat, maingat na maingat ito upang hindi siya masaktan.

They had to get out of their wet clothes. Hindi umalis si Jake sa kanyang kinatatayuan. Hindi rin nito pinawi ang pagkaka g sa kanyang mga mata. Hindi siya tumanggi. Nanginginig, hinayaan niyang hubarin ni Jake ang kanyang blusa at maong.

They were almost naked. She loved this man, and he was almost naked in front of her. Walang kahapon, walang bukas, nothing else ma ered.

Pdf tagalog romance

Just her, Jake, and the night. LAST night, or rather, this dawn, was the best sleep she had in a very long me. Namimigat pa rin sa kanyang laman ang yakap nito kahit ramdam niyang wala na ito sa kanyang tabi. Nagulat siya sa tunog ng kanyang cellphone. Imumulat niya sana ang kanyang mga mata ngunit binulag ng sikat ng araw ang mga ito.

Kinapa niya ang kama, pa na ang bedside table, at nang mahanap ang cellphone ay sinilip sa ilalim ng kumot upang makita ang oras. But when she opened her eyes, isang text message ang kanyang nakita doon:. Mahigpit na mahigpit ang pagkahawak ni Misty sa cellphone, na napagtanto niyang hindi kanya, kundi kay Jake. Hindi siya makagalaw.

Si Karina pa rin ang nasa isip at puso mo. How can you make love to me all night and the very next hour think about her s ll? Balot lamang ng kumot, bumangon siya at hinanap si Jake. Bumukas ang pinto sa main door ng suite at pumasok si Jake, bihis na bihis na ito. Hindi siya umimik, nakikiramdam. Naka g lamang siya dito, gitla sa malamig nitong pagtrato sa kanya. Hawak niya pa rin ang cellphone nito. Ngarag ang boses niya. Agad siyang tumalikod papasok sa silid at isinara ang pinto sa kanyang likod.

Doon na niya ibinuhos ang lahat. How did she let herself into this situa on? How could she believe na minahal din siya ni Jake? Inayos niya ang kanyang sarili, naligo siya, nagbihis, nagligpit. Paglabas sa silid ay naroon si Jake, naghihintay, naka g sa kanya. May mahalagang bagay akong dapat asikasuhin, biglaan. Tahimik silang lumabas ng mansiyon. Hindi na pinalagay ni Misty ang kanyang bag sa likod, i nabi niya ito sa kanyang sarili sa harap ng sasakyan.

Tahimik din nilang nahak ang daan pabalik ng Maynila. Parang may ma ndi itong iniisip. Ganoon na lamang ba ang pagsisisi nito sa nangyari sa kanila kagabi? Dahil naging salawahan ito sa nobyang patay na? Halos apat na oras silang walang imikan.

Nang makara ng ng Edsa ay hinanda na ni Misty ang kanyang gamit. Nangyari ang nangyari at ganun nalang iyon. Ok ka na ba? Saang lungga ka ba nagtago?

Tumalikod si Misty sa kaibigan. Kinuha nito ang memo at binasa. Misty Moran… aba, two weeks nalang ito ah. Matatapos mo? Hindi mo napansin? Umiiwas na din pala si Jake sa kanya. Pinilit niyang hindi ipakita sa kaibigan na nasasaktan siya. Wala na siyang inamin pa kay Robina. She busied herself with work at pinilit niyang hindi na isipin pa si Jake.

Kahit noong may mga lumang files itong pinakuha ay pinaha d na lamang. Hindi niya ito pinakiharapan, at hanggang sa natapos ang araw ay hindi na sila nagkita. Dalawang araw pa ang nagdaan.