ronaldweinland.info History LTO EXAM REVIEWER PDF

LTO EXAM REVIEWER PDF

Monday, November 4, 2019 admin Comments(0)

LTO DRIVER'S EXAMINATION REVIEWER 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa "side and rear view mirror" ng: a. Mabilis / madalian b. Hanggang. Review anytime anywhere with this Pocket Reviewer. Learn the rules and traffic signs. Be a Smart Driver, no need to pay for fixers. This app helps you pass the. Features: 1.) Questions and the right answers taken from the LTO exam Reviewer published on their website. 2.) Multiple choice type quiz. A. Tagalog -


Author:FELICIDAD SCANTLIN
Language:English, Spanish, Portuguese
Country:China
Genre:Health & Fitness
Pages:682
Published (Last):12.01.2016
ISBN:812-5-16693-657-7
ePub File Size:24.53 MB
PDF File Size:20.22 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:44618
Uploaded by: CHELSIE

REVIEWER FOR DRIVER'S LICENSE. (NON-PROFESSIONAL). 1. Traffic jam can be prevented if you: Answer: Keep opposing lanes open. 2. When making a . Land Transportation Office, a front line government agency showcasing fast and efficient public service for a progressive land transport sector. REVIEWER FOR DRIVER'S LICENSE. (PROFESSIONAL – HEAVY VEHICLES). 1. Having driver's license is a: Answer: Privilege. 2. When a coolant container is.

This is your chance to prepare for the October Civil Service Exam! Your search ends here! This site is designed to provide complete Join the Philippine Air Force this review guides and materials that you will need in order , it's a great and amazing to learn about the Civil Service Exam, otherwise known career. It's a job where you can as Career Service Exam. Ensure your future now!

Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda c. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw Hindi dapat lumusot overtake sa paanan ng tulay sapagkat: a. May tumatawid b. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan c. Makipot ang daan Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko? Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib b. Huminto at hintayin magbago ang ilaw c. Hintaying ang berdeng ilaw Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?

Maaaring lumusot overtake c. Tama lahat ang sagot Ayon sa batas, hindi ka maaaring, magmaneho ng matulin maliban kung: a. Walang panganib b. Naaayon sa takdang bilis o tulin c.

Free LTO Driver's License Exam Reviewer English Version - Philippine Governm

Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho nang: a. Kahit anong uri ng sasakyan b. Sasakyang nakasaad sa lisensya c.

Reviewer lto pdf exam

Pampasaherong sasakyan lamang Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Silawin din ang nakasalubong b.

FREE LTO Exam Reviewer • LTO Exam • Updated

Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada c. Titigan ang nakakasilaw na ilaw Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? Bilisan ang takbo habang nasa kurbada c. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis a.

Nagtatakda b. Nagbibigay babala c. Nagbibigay impormasyon Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?

Nag-uutos ng direksyon b. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baliktad na tatsulok? Maaari kang lumusot overtake sa kanang bahagi ng sasakyan kung: Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon b. Ang kalsada ay salubungang-daan two-way c. Malapad ang bangketa 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamut ay may parusang: Php Pagkabilanggo ng anim na buwan c.

Isang buwan pagsuspinde ng lisensya 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong: Suriin ang paligid bago magpatakbo b. Bumusina c.

Magpatakbo agad 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng "NonProfessional" license ay: Matapos kang lumampas overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan: Tingnan sa "rear view mirror" ang iyong nilagpasan b.

Lumingon sa iyong nilagpasan c. Huminto 7. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib b. Huminto at magpatuloy kung walang panganib c. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang: Karangalan b. Pribilehivo c. Karapatan 9. Ang "Non-Professional" license ay para lamang sa: Mga pribadong sasakyan b. Pampaseherong sasakyan c.

Anumang uri ng sasakyan Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan b. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan c. Tama lahat ang nasa itaas Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong: Papuntang bangketa b. Papalayo sa bangketa c. Kahit anong direksyon Ang sasakyan ay nakaparada parked kung: Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero b.

Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero c. Nakatigil ng matagal at patay ang makina Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? Maghintay ng berdeng ilaw b.

Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat c. Huminto at magpatuloy kung ligtas Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliawa? Biglang lumiko at bumusina b.

Exam pdf lto reviewer

Magbigay ng hudyat o senvas na hindi kukulangin sa 30 meters c. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tingnan ang "rear view mirror" at:. Kahit anong uri ng sasakyan b. Nakatipid sa gasolina Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay: Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis a. Tama lahat ang sagot Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada Kung parating ka sa isang kurbada.

Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotunda b. Maraming linya ang kalsada Sindihan ang headlight Huminto at hintayin magbago ang ilaw c. Sasakyang nakasaad sa lisensya c. Nagbibigay impormasyon Sa may highway na may dalawang guhit.

Exam reviewer pdf lto

Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan c. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada c. Kailangang maging listo sa mga sasakvang nagmumula sa kaliwa o kanan c. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? Ayon sa batas. Tuloy-tuloy na puting guhit b.

Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko? Nagpapatunay na mahusay kang drayber b. May tumatawid b. Putol-putol na dilaw na guhit c. Laging ipilit ang karapatan Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit Silawin din ang nakasalubong b. Walang panganib b. Titigan ang nakakasilaw na ilaw Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente c.

Hindi dapat lumusot overtake sa paanan ng tulay sapagkat: Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat: Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa b. Hintaying ang berdeng ilaw Sa mga rotonda.

Ang isang driver's license ay maaaring magmaneho nang: Ang pinaligtas sa ultimatum kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay: Nag-uutos ng direksyon b. Makipot ang daan Naaayon sa takdang bilis o tulin c. Nagbibigay babala c. Ang sasakvang nasa paligid ng rotonda c.

Huwag ipilit ang karapatan b.

Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada c. Bawal lumusot c.

Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? Nagbibigay babala. Nagtatakda b.

Pdf lto exam reviewer

Pampasaherong sasakyan lamang Tingnan kung may parating na sasakyan b. Maaaring lumusot overtake b. Maaari kang tumuloy. Bagalan ang pagtakbo Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pila na pabilog. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon c. Ano ang ibig sabihin ng berdeng "arrow" signal trapiko?

Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na: Huminto b. Kung mahusay syang magmaneho c. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan b. Hihinto Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito. Nag-uutos ng direksyon Peligroso ang lumusot sa pakanan c.

Free LTO Driver's License Exam Reviewer.pdf - Free LTO...

Kakanan c. Kakaliwa b. Ano ang kahulugan ng dilaw na "arrow" signal trapiko? Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan c. Kung buhol-buhol na ang trapiko b.

Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro b. Huminto sa nakatakdang linya b. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng arrow b. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko? Ano ang kahulugan ng berdeng signal ng trapiko? Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon b. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa Nangangahulugan na ang pulang "arrow" av malapit ng sumindi c. Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong: Maaaring lumusot pakaliwa Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa Mga puting linya sa daan: Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan b.

Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? Maaaring lumusot pakanan b. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan c. Maaari kang tumuloy bagalan lang ang takbo Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid Habang siya ay nagmamaneho Bilisan ang pagtakbo Nagtatakda o nagbabawal b. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na: Pinapayagan ang paglusot sa kanan b.

Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula c. Huminto sa nakatakdang linya c. Ang putting linyang putol-putol ay palatandaan na: Huminto c. Kalian dapat magdesisyon ang isang drayber? Naghahati sa mga "lanes" na tumatakbo sa isang direksyon b. Kakanan b. Kaliwang kamay na nakataas b. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat Sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan b. Uminom ng alak bago magmaneho b.

Sampung segundo bago gawin ito b. Kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan c. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na: Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan c.

Take The LTO Written Exam

Sa bob ng 48 oras Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang: Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas. Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa "Professional Driver's License" ay: Kung gusto mong magpalit ng "lane" sa highways. Kaagad-agad c. Tama lahat ang sagot b. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi b.

Saang lugar hindi ka dapat lumusot overtake? Lumiko sa kanan o kaliwa